سفارش تبلیغ
صبا
https://moballeghineghadir.com/

---البشارت که عیان مهر فروزان آمد        ظاهر از پرده ی عصمت رخ جانان آمد

سر زد ازبرج نبوت مه رخشنده ی دین    روشن از نور رخش عالم امکان آمد

دختر ختم رسل هادی کل ،شاه سبل    از پسرده عیان چون مه کنعان آمد

دسته دسته ملک از عالم بالا بزمین         بهر دیدار رخش خرم وخندان آمد

عزت وفضل وشرافت بنگر زامر خدا     سوی زهرا زجنان حوری وغلمان آمد

ساره وآسیه ومریم وکلثوم زبهشت    از پی خدمت آن زهره ی تابان آمد

آنچنان نور رخ دخت نبی جلوه نمود       که قصور همه ی مکه نمایان آمد

نه همین مکه منور شده از طلعت او      زسما ـابسمک یکسره رخشان آمد

شده از مکه همان نور نمایان که بطور     سالهادر طلبش موسی عمران آمد

بهر این نور که در صلب خلیل الله بود       نارنمرود به یک لحظهگلستان آمد

گر نبردی بزبان نوح نبی نامش را        کی نجات از یم وگرداب وزطوفان آمد

یوسف مصر گراین نام نخواندی بزبان    کینجاتش زچه وگوشه ی زندان آمد

چون نیاید زازل تابه ابد همتایش         همسرش شیر خدا حامی قر آن امد

زین دودریای فضیلت که بهم شد واصل   خارخ از ایندو نکو لولوء و مرجان آمد

نه همین ام ابیها نبی اش خوانده زحق     ام فضل ،ام کتاب ، ام امامان آمد 

شب مولود مهین دخت نبی فاطمه شد  عرش پرنور شد وفرش چراغان آمد

تاکه تبریگ بگوید بجهان شیعه        {کربلایی} زسوی نوحه سرایان آمد 

 

اثر طبع شاد روان نادعلی کربلایی-پدر سه شهید -به نقل ازارمغان کربلا کتاب سوم -ص63-64--انتشارات خزر -بوذرجمهری سابق (15خردادفعلی)-محمد حسن اسایش


نوشته شده در  یادداشت ثابت - جمعه 95/12/28ساعت  3:13 عصر  توسط محمد حسن اسایش 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
درولادت دوبرادر جانباز-امام حسین (ع) وابوالفضل (ع) بشارت شیعیان
درشهادت امام هادی + ولادت امام باقر(ع)
---محبوس سامرا (امام هادی )--- هادی دین نبی گشته گرفتار بلا
درشهادت امام هادی (ع)+ ولادت امام باقر (ع)
در شهادت فاطمه الزهرا (س)
در ولادت رسول الله- محمد مصطفی (ص)
مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم اس
ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه ش
در شهادت امام جواد (ع)
-در روستای کوچ نهارجان بیرجندوبسیاری ازروستاهای دیگراین شهرستان
در ولادت امام زمان (عج...)
[عناوین آرشیوشده]